پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

برای شما اطلاعاتی در مورد پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان آماده کرده ام مطالعه فرمایید

پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

پروژه طراحی کامل سیستم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ولوله کشی ساختمان سازمان تامین اجتماعی شهر آبادان

در این پروژه به طور کامل کلیه فایل های لازمه و فایل ارایه برای پروژه کامل طراحی تاسیسات مکانیکی ارایه شده است. در ادامه خلاصه ای از مطالب موجود را ارایه خواهیم داد:   مقدمه در این فصل، مبانی محاسبه بار گرمایی و سرمایی ارائه می‌شود. بار گرمایی بار گرمايي از حاصل جمع دو بار بدست مي‌آيد: 1) بار گرمايي که در اثر رسانشاز طريق جداره‌ها شامل ديوار، پنجره، سقف و کف بايد تأمين گردد. ميزان گرمايي که از يک جسم جامد يا يک سيال در حال سکون، به...

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : سایر رشته های فنی مهندسی
  • تگ :

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید